2006. 1. szám » Csodakönyv „Az ózsidó bűvészetről”

Csodakönyv „Az ózsidó bűvészetről”

Újra megjelent Blau Lajos professzor monográfiája

„Magyar Zsidó Tudományok” címmel a Gabbiano Print nagyszabású és tiszteletre méltó vállalkozásba kezdett a Budapesti Országos Rabbiképző Intézettel karöltve. Reprint formában, gondos magyarázatokkal és igényes jegyzetekkel a mai érdeklődő olvasó számára hozzáférhetővé teszik a klasszikus idők Rabbi Szeminárium professzorainak fontos munkáit, hozzájárulva ezzel a mostanában tapasztalható zsidó szellemi reneszánszhoz.

A sorozat első kötetét Oláh János, az intézet tanára szerkesztette. A hasonmás kiadás igényes bevezetőjét is ő írta.

Ismerteti Blau Lajos életét, kiemelkedő tevékenységét, sokrétű munkásságát. Nagyszerű szellem, csodálatos személyiség, varázslatos tanár arcképe bontakozik ki előttünk.

„Az ózsidó bűvészet” című monográfia korszakos teljesítmény. Bízva abban, hogy a kiadást sokan – sietve – megveszik és tanulmányozzák, mi most csak utalunk arra, hogy a szerző számunkra felfoghatatlan széles szellemi tengerből merített. A zsidó irodalom egészét áttanulmányozta, tehát a Bibliát, a Misnát, a Midrást, a Talmudot, a responzum iratokat, de a később élt rabbik munkáját is, továbbá a görög, a latin, az arab és a perzsa szerzők műveit. (A német szakirodalom is csaknem teljeskörűen jelenik meg Blau könyvében.)

Az ősi zsidó – egyébként tiltott – csodákról, varázslatokról, földönkívüli erőket bevonó praktikákról, netán szemfényvesztő káprázatokról szól ez a mű, babonákról is, persze, meg természetfölötti (már-már bálványimádó) erők megidézéséről, transz-cendentális hitről és alig megmagyarázható gyógyító jelenségekről. Ebből is látható: Blau könyve nemcsak érdekes, hanem kultúrtörténeti értékei miatt különös fontosságú. Hiedelmekkel, ráolvasásokkal, amulettekkel, kvittlikkel, kámeákkal találkozunk a lapokon, ön- és közszuggesztióval, olykor még szellemidéző gyakorlattal is. Megtudjuk, mit jelent átkot mondani, szemmel verni, ráolvasást tartani és egyáltalán: megtudjuk, mitől reméltek különleges energiát az „ózsidók”, meg a középkori zsidók, s miben hittek azok az elődeink, akik úgy vélték, mindenféle praktikákkal ügyesebbek, sikeresebbek, egészségesebbek, netán boldogabbak lesznek.

Következő számunkban további kedvcsináló részletet is közlünk, egyben tisztelegve egy nagy magyar zsidó tudós, Blau Lajos professzor emléke előtt. És azok, akik már most kíváncsiak a műre, megrendelhetik azt a Gabbiano Printnél: 06-20-9256-148-as telefonszámon. Ez nem hirdetés, a Remény elhivatott kötelessége a zsidó művelődés terjesztése érdekében.