2007. 1. szám » Szécsi József: Hangfogó nélkül – 2006-1

Szécsi József: Hangfogó nélkül – 2006-1

(a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára)
A keresztény-zsidó párbeszéd Magyarországon – 2006

A Keresztény-Zsidó Társaság Alapszabálya szerint nem ad ki állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, de mindenkinek van véleménye, így nekem is. Most arról szeretnék néhány szót szólni – a teljesség igénye nélkül–, hogy számomra mi maradt meg 2006 meglehetősen gyors forgatagából.

Egyházi ügynökkérdés
Magyarországon
és Lengyelországban

2006 elején még hallottunk valamit az egyházi ügynökproblémákról, aztán mintha elvágták volna, megszűntek. Az Új Ember c. katolikus hetilap egyre másra arról cikkezett: milyen atrocitások érték a magyar katolikus egyházat a kommunizmus időszaka alatt. E közlések mind igazak is voltak. Sajnálatos, hogy még mindig nincs olyan kiadvány, mely ezt a világot hitelt érdemlően részleteiben feltárná. És egyszer csak megjelent Ungváry Krisztián fiatal történész és közzétette többek között Paskai László nyugdíjas bíboros ügynökmúltját, és még elemezte is azt. Ezt nagyon csúnya dolognak tartotta a katolikus hivatalos vezetés, és Ungváry Krisztiánt egyházellenes magatartással vádolták meg. Az Új Ember felrótta neki cserkész-tevékenységét, amivel ez szerintük nem összeegyeztethető. Természetesen összeegyeztethető! Egyszer aztán arról kaptunk hírt, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar létrehozta a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítványt, amelynek feladata _elsősorban az 1945-1990 közti időszak egyháztörténelmének feltárása, különös tekintettel az egyházüldözésre és a szocialista diktatúrával való kollaborációra.2 Ezen utóbbi kérdéskörről még nem ismerünk kiadványt, az előbbiről igen. Lénárd Ödön, ahogy _hívták: Dönci, egyik börtön-tartózkodása alatt Beer Ivánnal, a Keresztény-Zsidó _Társaság jelenlegi egyik elnökségi tagjával sétált körbe-körbe a börtönudvaron. Őt _a Rabbiképzőből rúgták ki és koholt cionista vádak miatt csukták le. Lénárd Ödön Édesapámnak tanára volt a szegedi piarista gimnáziumban. Lénárd Ödön a Keresztény-Zsidó Társaságban előadást tartott viselt múltjáról és keményen bírálta a múlt és a jelen egyes egyházi vezetőit. Kismaroson élt 1977-es szabadulását követően, mintegy _20 évnyi raboskodása után a Boldogasszony Háza női ciszteri monostor lelkészeként. 2003-ban Beer Ivánnal ott voltunk Kismaroson a temetésén. Csodálatos, napfényes délelőtt volt. A Katolikus Püspöki Kar részéről senki nem volt jelen. A Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2002-es kötetében verseit jelentettük meg.
Ezt követően az Evangélikus Élet c. evangélikus hetilap több számán keresztül cikkek jelentek meg az Evangélikus Egyház _hivatalos tényfeltáró bizottságától, amire pro és kontra megnyilatkozások is napvilágot láttak.3 Ez azért fontos, mert az Új Emberben nemhogy nem vitatkoztak egyes egyházi személyek ügynöktevékenységéről, de még érdemben szóba sem került. Július 16-i számában az Új Ember hírt adott arról, hogy Pannonhalmán Várszegi Asztrik _püspök-főapát és Ittzés János evangélikus püspök-elnök tartott megbeszélést tartott e _témakörben és elhatározták a további közös konzultációkat és publikációt.
Lengyelországban 2006 júniusában Tadeusz Isakowicz Zalewski atya, a Szolidaritás volt lelkésze, akit üldöztek a kommunista hatóságok, nyilvánosságra akarta hozni a krakkói egyházmegye 28 kollaboráns papjának nevét, amit Stanislav Dziwisz krakkói érsek, bíboros nem engedélyezett, de bocsánatot kért a hívektől az Úrnapi Körmeneten azon papok tetteiért, akik együttműködtek a lengyel titkosszolgálattal.
II. János Pál halála után néhány héttel tört ki Lengyelországban a kommunista titkosszolgálattal együttműködő papok botránya. Az egyik fővádlott Konrad Hejmo atya volt, aki 20 éven át vezette a római lengyel zarándokközpontot. 2007 januárjában, Vízkereszt napján lett volna Stanislaw Wielgus varsói metropolita érsek beiktatási szertartása, és azon a napon, amelyre kitűzték székfoglalóját a varsói székesegyházban, benyújtotta hivataláról való lemondását, melyet XVI. Benedek elfogadott. Két nappal beiktatása előtt még így nyilatkozott: „A vád hazugság. Soha nem árultam el Krisztust és az ő egyházát. Soha, se tettel, se szóval senkinek nem okoztam kárt.” A Nemzeti Emlékezet Intézet egyházi kutatóbizottsága azonban más adatokat hozott nyilvánosságra. _A beszervezés oka egy szokvány belügyi fogás volt: tudományos tanulmányait így látta befejezhetőnek a fiatal Stanislaw Wielgus. 4

Augusztus 20.

Augusztus 20-án elmentem a Szent István Bazilika elé és végignéztem a körmentet. _A legnagyobb tapsot a Horthy Miklós Társaság és Csurka István kapta. Ezeket követték a lovagok, a legkülönbözőbb jelmezekben. Az elmúlt évekre visszaemlékezve megjegyezhető a ruházati fejlődés és a létszámgyarapodás. Tisztában vagyok a lovagrendek komoly és igaz céljaival és néhánynak közelebbről is ismerem tevékenységét, mégis számomra indokolatlan és valahol komikus e színházi kosztümrendszer, bár életem felét színházban éltem le. Ami _a Horthy Miklós Társaságot illeti, nekem agyrém, hogy egy politikai szervezet miért vonul fel ezen körmenetben. Ráadásul _Horthy Miklós alakja korántsem kap ötöst minden honfitársunktól, pl. igen sok zsidótól sem. Ezután jött az esti tűzijáték, a hatalmas szélvihar és a felhőszakadás, melynek során többen életüket vesztették. Egy ideig tagadták a felelősség kérdéskörét a hivatalos állami, rendező szervek, aztán némi felelősséget csak megállapítottak, majd az ezt követő belpolitikai események elsodorták ezt a kérdést is, a halottakat pedig tisztességgel eltemették.

Salkaházi Sára

Szeptember 17-én boldoggá avatták Salkaházi Sárát, akit a nyilasok 1944 decemberének végén munkatársával és a mentett zsidókkal a Dunába lőttek. Salkaházi Sára csodálatos ember volt, valódi példa mindnyájunk számára. Reméltük, hogy boldoggá avatása enyhülést hoz a populáris magyarországi antiszemitizmus területén. Schweitzer József főrabbi, a boldoggá avatási mise után mondott rövid, szép beszédet. Délután jött a politikai tornádó, vagyis a mi áldott miniszterelnökünk balatonöszödi beszédének kiszivárogtatott részlete. Azóta senki sem beszél Salkaházi Sáráról. Gyakran járok arra, ahol a Dunába lőtték sorstársaival. Soha nincs ott egy lélek se, se virág, de még egy fűcsomó se. Talán enyhíti ezt a képet – de nem igazán –, hogy mártíromságának napján – december végén – Erdő Péter bíboros misét mondott és megemlékeztek Salkaházi Sáráról a Duna-parton is.

A balatonöszödi beszéd

Szeptember 17-én tehát hallhattuk Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök-köt. Hogy „Végighazudtuk az elmúlt másfél-két évet”, hogy „Hazudtunk reggel, éjjel meg este”. Mindezt az MSZP frakció ülésén mondta el. A több mint háromórás felvételen a szocialista képviselőcsoport vitatta meg az ország helyzetét, Gyurcsány programbeszédét. Gyurcsány Ferenc 25 percben reagált az elhangzottakra és nemcsak beismerte, hogy a választások előtt titokban _készítettek ugyan reformterveket, de a kampányban hazudtak ezeket illetően. Ezek következményei még ma sem beláthatóak és minden valószínűség szerint folytatódni _fognak. Gyurcsány természetesen maradt, mert pártja úgy gondolta, hogy a bejelentett csomagot csak ő képes megvalósítani. _A megszorító intézkedések (elbocsátások, árdrágulások) nagyon súlyos teherként nehezednek az ország lakosságára. Ebből is _a legkirívóbb az egészségügy ún. átalakítása, a gyógyszerek drágulása. Az indulatok _tüntetésekbe torkollottak; a csúcspont az MTV-székház drasztikus ostroma volt. _Az ezt követő másfél nap telve volt brutalitással, amely az 1956. az október 23-i emlék-ünnep eseményeibe torkollt. Több pap is megsebesült, a legismertebb ügy Vértesaljai László jezsuita páteré lett, aki mellett rendje nyilatkozatott is közzé tett. Ezt megtehette volna a Katolikus Püspöki Kar is, de talán azt gondolták, hogy elég, ha a jezsuiták_szólnak.
Ahol utcai zavargások vannak, ahol gazdasági megszorító intézkedések kerülnek elő, ott előbb-utóbb megjelenik kötelező mutatványaival az antiszemitizmus is. 1956-ban Budapesten csak elvétve, de vidéken sok antiszemita felhang, zsidólista került elő, sőt lincselésre is sor került. 2006-ban ugyancsak beindult a gépezet. Először a Parlament előtt olvastak fel zsidólistát, politikusokról, közéleti személyekről. Majd a Dohány utcai zsinagóga körüli eseményekről _az Új Élet, hitközségi hetilap már mint nyilas csőcselékről számolt be. „Mocskos zsidók”, „Auschwitz!” kiáltást skandáltak, _leszaggatták az „Élet Menete Alapítvány” hangversenyét hirdető molinót, sörösüveget dobtak a zsinagógára. Gyalázkodó feliratokat festettek a váci zsinagóga falára: „Heil Hitler!”, „Viva Palestina!” és „Djihad” felirattal. November 4-én néhány száz fős tüntető „Lángol a zsinagóga, lángol a zsinagóga!” rigmust énekelték a Kristallnachtra való emlékezésül a váci zsinagógánál.6 _Tudunk arról is, hogy egy keresztény kegyszerbolton egy ideig árpádsávos zászló volt kitűzve Vácon, talán még most is ott van. Antiszemita gyalázkodó feliratok kerültek jóval a nagy tüntetések után a pécsi zsinagógára is. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy a túlfűtött hangulat nem ad felhatalmazást a politikusoknak, szónokoknak arra, hogy mások jogait sértsék. Az ombudsman súlyosan jogsértőnek tartotta, hogy a Kossuth téren _a felszólalók által zsidónak tartott politikusok neveit olvasták fel.7 Mindig lobogott _a tüntetéseken jó egypár árpád-sávos zászló. Nem tiltott szimbólum, de miután a nyilasok és ezen keresztül a szélsőjobboldal ezt _a jelképet mintegy kisajátította magának, ezért alkalmatlanná vált esetleges mai történelmi funkciójának betöltésére. Ezért nem tolerálható az, ha egy jobboldali párti normál tüntetésen, vagy gyűlésen nem szólnak ezért a mindenkori felelős vezetők!
Elmondjuk még, hogy a Blikk c. lapban _novemberben megjelent egy fotó, melyen Gyenge Zsolt, VI. kerületi fideszes önkormányzati képviselő volt látható. Gyenge gyűjti a háborús relikviákat és ha nem tudja megvenni, hát lefotóztatja magát bennük. _A Fidesz helyes módon azonnal megvált Gyengétől (és gyengéitől). Emlékezetes, hogy Zuschlag János szocialista parlamenti képviselőnek két éve azért kellett lemondania mandátumáról, mert a Terror Háza előtt _a holokauszt áldozatain viccelődött.

Magyar Katolikus Egyház

Az 1956-os megemlékezések kapcsán Mindszenti Józsefre is emlékeztek, igyekeztek tisztázni 56-os elferdített beszédeit. Mindszentiről tudott az, hogy nem volt „egy könnyű eset”, de éppen ezért nem is bírt vele a diktatúra. A Vatikán is nehezen boldogult vele, de aztán sikerült. Győzött a Szentszék keleti-politkája és Magyarországon elindult _a kis lépések politikája Lékai bíborossal az élen, akit korábban brutális módon meg-_félemlítettek. Mindszenti kifejezett kívánsága volt, hogy csak akkor hozzák haza földi maradványait, ha újra teljes szabadságban él Magyarország. Ezt persze az akkori állami és egyházi vezetők nem vették figyelembe, most meg viszik a virágot a sírjához.
Jelentős Prohászka Ottokár – megemlékezések is voltak 2006-ban. Prohászka zsidószemléletének helyes elemzése, azt hiszem, még nem történt meg, pedig erre szükség volna.8
A szombathelyi katolikus egyházmegyében 2007-re Brenner János emlékévet hirdettek. Brenner János fiatal káplánt 1957. dec. 15-ére virradóra máig ismeretlen személyek meggyilkolták. A háttérben a feltételezések szerint az állhatott, hogy egy jól működő, agilis lelkipásztort kiiktassanak és ezzel a papságot megfélemlítse a hatalom.
Márton Áron alakja a XX. századi magyar egyháztörténet fáklyája. Boldoggá avatását szorgalmazza Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. Elmondása szerint a jelenlegi nehézség az, hogy a boldoggá avatáshoz csodák kellenek. Ez még nincs, de várják. Én pedig szeretném remélni, hogy Ratzinger pápa _ebben lépni fog, és ezt a kritériumot a boldoggá és szentté avatásnál el fogja törölni.9

A nándorfehérvári diadal

A nándorfehérvári diadal 550. évfordulóját is 2006-ban ünnepelhettük, Kapisztrán szent Jánossal együtt. Kapisztrán szent _János szadista módon kínoztatott meg és égettetett el zsidó gyerekeket magyarországi működése előtt inkvizítorként. Szentnek _a legkevésbé lehet tisztelni. Ezzel együtt _a jelenlegi magyar hadsereg védőszentje is. Teológiailag elég súlyos problémát vet föl az, hogy egy ilyen alakot, hogyan lehet szentként tisztelni? Véleményem szerint sehogy.10

Keresztény-zsidó párbeszéd

A „Magyarországi Zsidókért” díjat adta át 2006 végén a MAZSIHISZ Erdő Péter bíborosnak emlékezve arra, hogy Erdő Péter _a holokauszt napján beszédet mondott _2006 januárjában a Parlament előtt, illetve Schweitzer József főrabbival a Mindentudás Egyetemén a húsvétról tartott előadást, _továbbá szeptember 17-én az ő közreműködésével avatták boldoggá Salkaházi Sárát és novemberben „Hit, erkölcs, tudomány” címmel könyvet jelentetett meg Schweitzer Józseffel és Vizi E. Szilveszterrel, az MTA _elnökével közösen11. Mindez ténylegesen emberi jogalap arra, hogy egy ilyen elismerést kapjon Erdő Péter.
Iványi Gábor, a Wesley János Lelkészképző Főiskola rektora és édesapja, a Magyar-országi Evangéliumi Testvérközösség elnöke a libanoni háború idején Izraelbe utaztak szolidaritási látogatásra és Shelimban, Gádi Neemán polgármesternek pénzadományt nyújtottak át a támadások sújtotta település részére. Iványiék elmondták, hogy „Magyarországon az emberek jelentős része most _a libanoni népért aggódik, segélycsoportot indítottak útnak a menekültek megsegítésére. Minden emberi élet egyedülálló érték, és elvesztése közös fájdalom. Mi azonban most úgy érezzük, hogy Izraelbe kell eljönnünk, együttérzésünket és szeretetünket kifejezni.”12.
Itt mondjuk el, hogy a szentföldi ferencesek 2300 menekültnek nyújtottak szálláshelyet, a libanoni-izraeli konfliktus idején. A ferences atyák megnyitották betlehemi _és jeruzsálemi zarándokházaikat a Haifából, Názáretből és más városokból menekülők előtt.

A Keresztény-Zsidó Társasága elnökségének volt sokáig oszlopa és zászlóvivője eszmeiségünk és törekvéseink hírvivője, barátunk Szilárd Gyula, akit sajnálatos módon elragadott a halál. Mauthasenben tölthette ifjúsága kitörölhetetlen hónapjait, melyek meghatározták további életét. „Sodrában _a szörnyű malomnak” címmel megírta a borzalom idejének visszaemlékezéseit. Kései verseskötetei is erről tanúskodtak. Kiváló iparművész volt, fára festet táblái, a zsidó vallási tradíció szimbólumait hordozták és szédertáljait herendi porcelánból is elkészítették. Elnyűhetetlen energiával dolgozott és szervezett. Nem tudott soha megalkudni a kisstílű és magának dolgozó emberekkel. Szilárd Gyulával igaz embert vesztettünk el. Domán István főrabbi, elnökségünk másik tagja temette el, mint a Hunyadi téri Zsidó Hitközség elöljáróságának egyik vezetőjét. Szeretett Juditkáját, nagy betegségében _élete végéig önfeláldozóan ápolta. Nyugodj _Békében! Életed legyen példa mindannyiunk számára!13
2006. május 8-án a kispesti Nagyboldog-asszony plébánia falán emléktáblát helyezett el Pálos Frigyes prépost kanonok, _melyen a következő szöveg áll: „Ebben _a plébánia épületben rejtegette dr. Tomori János káplán a világhírű izraelita operaénekest, Székely Mihályt 1944. október 25–1945. január 10-ig. Bátor emberbaráti cselekedetéért az utókor tisztelete övezze Õt!”14 – Csupán annyit jegyeznék meg, és ezzel nem kisebbítve a tábla elhelyezésének érdemét, hogy nyugodtan használhatták volna a zsidó megjelölést az izraelita helyett.
Az Adventista Egyház is emléktáblát avatott Budapesten, a Székely Bertalan utcai központjában, Michnay Lászlónak, a magyarországi adventisták bátor embermentőjének, egykori egyházelnöküknek, aki sok zsidó honfitársát mentette a holokauszt vérzivatarában. Az emléktáblát elnökségi tagunk, Szigeti Jenő adventista teológiai professzor avatta fel egyházának vezetőivel.
Kastl-ban, Bajorországban, van az egyetlen európai magyar gimnázium. Az intézet vezetőségének meghívására Varga Béla elnökségi tagunkkal együtt, tehát egy zsidó és egy keresztény elutaztunk Kastl-ba és néhány keresztény-zsidó hittanórát tartottunk. Az egyik alkalommal megkért a helyi református lelkész, hogy arról beszéljek, miben különbözik, mennyivel jobb az újszövetségi istenkép az ószövetséginél. Ezt az óra elején tette fel a gyerekek előtt nekem. Nem azt válaszoltam, hogy ez egy súlyos teológiai tudatlanság és vallási műveletlenség, hanem kifejtettem: semmi különbség nincs, ugyanaz. Másnap érettségi volt, és lehetett hittanból is érettségit tenni. Az egyik _nagylányt kihajították a hittan érettségiről, mert túl jó képet festett az ószövetségi Istenről… Két nap múlva hazaértünk Budapestre és vasárnap elmentem – ez májusban volt – egy belvárosi templomba misére. Egy idős lelkész szó-szerint azt prédikálta, hogy a zsidók megölték Jézust és egyéb antijudaista régen lejárt finomságokat. Hát ebből elég! 2007-et írunk.
Dobner Győző baptista lelkész, elnökségünk tagja 2006. november 29-i elnökségi ülésünkön mondta el egy pestkörnyéki zsidó nő katolizálásának furcsa körülményeit. _Az egyetlen ember volt a faluban zsidóként. A rendszerváltás idején a helyi Kisgazdapárt révén az antiszemitizmus levegője kezdte megmérgezni a helyi közéletet. Hogy mentse magát az idős nő, katolizált. A püspök ezért állítólag kitüntette a helyi papot. _Azóta sincs nyugta az idős nőnek. Miután _a zsidósága adottságként megmaradt és az őt körülvevő világ nem változott meg.
Nem ismert problémakör a messiáshívő zsidók világa. Szeretnék megtartani zsidó identitásukat, vagyis zsidó imáikat, zsidó tradíciójukat, vallási ünnepeiket és ezen felül és előtt és mellett: hisznek Jézus Krisztusban. Ezzel a kérdéssel a nagy keresztény egyházak jelenleg nem foglalkoznak, zsidó részről pedig elutasítják a Jézusban hívőt. Tehát ki vannak dobva mindkét helyről. _Az első apostoli jeruzsálemi zsinaton az volt a probléma, hogy a kereszténységbe betérő nem-zsidóknak ne kelljen felvenni a zsidóságot, most pedig a kereszténységbe betérő zsidóknak az a problémájuk, hogy ne kelljen felvenni a kereszténység 2000 éves kultúrkörét, hanem megmaradhassanak zsidónak. Ez probléma Magyarországon is, még ha nem is érint tömegeket.15
2006. július elején részt vettünk Bécsben a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács rendes évi világkonferenciáján. A Keresztény-Zsidó Társaság kb. egy évtizede rendes tagja az ICCJ-nek (Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács). Korábban részt vettünk pl. a római, _kijevi, illetve a sevillai világkonferencián. _Az ICCJ ismeri a magyarországi állapotokat, és nagyra értékeli azt a tevékenységet, melyet _a KZST végez, hiszen tevékenysége egyedülálló Közép-Kelet-Európában, de folyamatos tevékenységét nézve az egész világon is, annak ellenére, hogy mi tudjuk azt, hogy nagyon kevés, amit tehetünk, mert anyagi támogatottságunk csak a túlélésre elegendő. Az ICCJ pénzügyi problémákkal küzd és a kb. 5 évvel ezelőtti állapotokhoz képest jelentősen csökkent a nemzetközi konferencia résztvevőinek száma, és szemmel látható az idősebb korosztály dominanciája. Nagyjából ugyanazokat _a problémákat érzékeltük keresztény-zsidó ügyben, mint ami nálunk is van, bár előadódnak eltérések. Vannak, amiben nyugaton, _sok országban előbbre vannak, pl. a teológiai antijudaizmus feldolgozásában, de a napi _politikának értelmezésében sok a nehézség, _így különösen Izrael megítélésében. Napi _téma volt az ún. kódolt antiszemitizmus, _vagyis Izrael politikájának bírálata, mint az antiszemitizmus új formájának megjelenése. Természetesen az nem antiszemita, aki Izrael napi politikájával valamiben nem ért egyet, de lehet az. Érzékelhető volt az iszlámmal való foglalkozás felbukkanása és előtérbe kerülése sok országban, így Kelet-Európában is, mely _a kor szükségletének megfelelően lassan a keresztény-zsidó párbeszéd egyik kérdéskörévé válik. A legnagyobb érdeklődést a konferencián többek között, a mi előadásunk váltotta _ki, mert nemcsak udvariaskodott, és elegánsan teologizált, hanem nevén neveztük _a problémákat. Érezhető az, hogy a nagyvilágban is nagyon sok helyen a vallásközi párbeszéd a vallásközi protokollnak a része csupán. _Mi nem ezt a műfajt műveljük.
Még 2005 őszén találkoztunk Bécsben _a 2006-ban 80. születésnapját ünneplő Jean-Marie Lustiger párizsi – a lengyel-zsidó származású – bíborossal, aki egészen lenyűgöző, egyszerű, természetes és kiváló személyiség. Személye a keresztény-zsidó kapcsolatoknak igazán élő és csodálatos jelensége.
A Szentszék fontosnak tartja Edith Stein alakját, az Auschwitzban megölt zsidó származású kármelita nővért, akit Európa társvédőszentjévé nyilvánítottak és 2006. okt. 11-én _a Szent Péter Bazilika külső apszisában 5 méter magas Edith Stein-szobrot állítottak fel.

Politika és antiszemitizmus

Antiszemitizmussal vádolta meg egy amerikai zsidó vezető Jimmy Carter volt elnököt, aki Izrael ciszjordániai politikáját az egykori dél-afrikai apartheidnél is rosszabbnak minősítette könyvében. Abraham Foxman, az antiszemitizmus ellen küzdő Rágalmazásellenes Liga (ADL) vezetője azt mondta: „Azt hiszem, ez már antiszemitizmus.” Az egykori amerikai elnök, akinek nevéhez fűződik az Izrael és Egyiptom közötti 1979-es békemegállapodás és az ahhoz vezető Camp David-i egyeztetés sorozat, egyebek között állította, hogy ún. Izrael-_barát csoportok akadályozzák a nyílt vitát arról, hogy az Egyesült Államok milyen _Közel-Kelet-politikát folytasson.16
A Nobel-díjas német író, Günter Grass 2006 augusztusában megjelent interjúban először beszélt arról, hogy a Waffen-SS soraiban szolgált. Ez néhány héttel önéletrajzának megjelenése előtt történt. Azt állította továbbá, hogy egy puskalövést sem adott le. Ez nehezen hihető, mert súlyos harcok közepette, bekerítés során, sebesülten esett fogságba. Nehezen emésztette meg a 78 éves Günter Grass sok évtizedes hallgatását a keresztény-demokrata és általában a német közvélemény.17
A idegengyűlölő, bevándorlás-ellenes németországi Nemzeti Demokrata Párt (NPD) kifogásolta, hogy a bajorországi Miltenberg-ben júliusban kénytelen volt félbeszakítani neonáci demonstrációját, mert a helyi templom harangjai 20 percen át szünet nélkül szóltak. A pap ellen eljárás indult, de az ügy nem jutott el a szövetségi törvényhozásig sem.18
Az iszlám
A Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák ellen tiltakozó libanoni tüntetők felgyújtották a dán nagykövetség épületét _Bejrútban. A zavargások miatt lemondott Hasszán Szabeh, libanoni belügyminiszter. A biztonsági erők jelenlétében történt gyújtogatásban 28-an megsérültek. Később _repülőgépet térítettek el, Afganisztánban _a tömegbe lőttek, mely halálos áldozattal járt, Nigériában 16 volt a halottak száma és az egész világra kiterjedő iszlám tüntetések, zavargások indultak el. Tehát kiderült, hogy az iszlámmal nem érdemes játszani, szórakozni, mert ennek súlyos ára lehet. _Nehezen érthető, hogy ezek után egy olyan kiváló és intelligens elme, mint Joseph Ratzinger pápa, miként tarthatott Regens-burgban olyan beszédet, mint amilyet elmondott?

XVI. Benedek pápa beszédet mondott _a tudományos élet képviselőivel történt találkozásakor a regensburgi egyetem nagy aulájában szeptember 12-én kedden, 17 órakor „Hit, értelem és egyetem – Emlékek és reflexiók” címmel: „Eminenciás, Magni-ficenciás és Excellenciás Uraim, Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megindító számomra a pillanat, amikor újra az egyetemen vagyok, s újra előadást tarthatok. Ugyanakkor a gondolataim visszaszállnak azokba az évekbe, amikor a freisingi főiskolán töltött szép időszak után megkezdtem egyetemi oktatói tevékenységemet a bonni egyetemen… Mindez eszembe jutott, amikor a minap _elolvastam annak a dialógusnak a Theodor Khoury professzor (Münster) által kiadott részét, melyet a tudós bizánci császár, II. Paleologosz Manuel, valószínű a téli táborban, 1391-ben Ankara közelében egy művelt perzsával a kereszténységről és az iszlámról és e kettő igazságáról folytatott… _A Khoury professzor által kiadott hetedik beszélgetésben (dialekszisz – controversia) – a császár érinti a dzsihád, a szent háború témáját. A császár bizonyára tudta, hogy _a 2,256 szúrában ez olvasható: „A hit dolgaiban semmiféle kényszer”. Ez a szúra a kezdeti időszak szúráinak egyike, mondják _a szakértők, amikor Mohamed még nem rendelkezett hatalommal és a fenyegetettség állapotában élt. De természetesen a császár ismerte azokat a szent háborúra vonatkozó rendelkezéseket is, amelyek később keletkeztek és kerültek be a Koránba. _Anélkül, hogy olyan részleteknél időznénk, mint például a „Könyvet” birtoklókkal, _illetve a „hitetlenekkel” kapcsolatos különböző bánásmód, meglepő számunkra, hogy _a császár milyen nyerseséggel fordul beszélgetőpartneréhez a központi kérdéssel, mely általában a vallás és az erőszak közti összefüggésre vonatkozik: „Mutasd meg nekem, mi újat hozott Mohamed, és csak rossz és embertelen dolgokat fogsz találni, mint az _a rendelkezése, hogy az általa hirdetett hitet karddal kell terjeszteni”. Miután a császár ilyen súlyosan fejezte ki magát, aprólékosan elmagyarázta az érveket, miért esztelen dolog a hit erőszakos terjesztése.
Az erőszak ellentétes Isten lényegével és _a lélek lényegével: „Isten nem leli kedvét _a vérben – mondja –, nem értelmesen, nem „szün logó” cselekedni, ellentétes Isten lényegével” – mondta a pápa.
Ezek után kitörtek a világban az iszlám tüntetések, hivatalos tiltakozások, a Szentszék pedig sietve magyarázkodott, helyesbített csakúgy, mint Budapesten az Új Ember folyóirat. A lényeg azonban mégiscsak az, hogy a pápa Regensburgban egy elegáns akadémiai smúzolást tartott, amibe teljesen fölösleges volt ezt a kérdést így fölvetni. Törökországi látogatásakor pedig kitárta karjait és azt mondta: „Szeretem a törököket !”. Mi is szeretjük, de az EU tagsággal még vannak problémák…19
Henri Boulad, egyiptomi jezsuita páter, _a kairói jezsuita kollégium igazgatója szerint a II. Manuel bizánci császártól vett idézetek nem voltak szerencsések, de alkalmat adtak a párbeszéd megindítására. Henri Boulad szerint Ratzinger jól ismeri az iszlám teológiát. Boulad szerint Egyiptomban is erősödik _a szélsőséges iszlámizmus és a mérsékelt, úgynevezett reform-muzulmánokat peremre szorítják. Egyiptomban nem térhet át _keresztény hitre muzulmán, de ha keresztény férfi muzulmán nőt vesz feleségül, _iszlám hitre kell térnie.20

Irán tagad

A ravasz franciák bevágták a kézigránátot. Törvényt hoztak, hogy az örmény népirtás tagadása is bűncselekmény csakúgy, mint a holokauszt tagadása. Erre az érzékeny pontra tapintott rá korábban az iráni elnök, aki szeretné Izraelt letörölni a térképről, amikor holokauszt tagadó nemzetközi konferenciát szervezett és holokauszt-karikatúra kiállítást rendezett Teheránban, hogy heccelje a zsidókat, a nyugatot és az USA-t.
Iránban a holokauszt tagadásáról konferenciát rendeztek. Ott volt minden jegyzett holokauszt-tagadó, többek között a nézeteiért már börtönbüntetésre ítélt Fredrick Töben, Robert Faurisson és Georges Thiel. Nem hiányozhatott az amerikai neonáci David Duke sem, aki korábban a Ku-Klux-Klannak is oszlopos tagja volt. Duke előadásában azt fejtegette, hogy a gázkamrák valójában nem léteztek.
Az ultra-ortodox, Izrael-ellenes hászid zsidók is tiszteletüket tették – igaz, ők a népirtást nem vonták kétségbe, mindössze a cionista törekvéseket, és elsősorban Izrael _állam megalapítását bírálták. A konferencia második napján maga Ahmedinezsád iráni elnök is felszólalt. Nemzetközi felháborodást kiváltó beszédében azt javasolta, hogy állítsanak fel bizottságot annak kivizsgálására, hogy tényleg megtörtént-e a holokauszt. „Amerika és Nagy-Britannia a cionista _rezsim hatalomra juttatásával, és a holo-kauszt propaganda segítségével tör közel-keleti uralomra !” – állította az iráni elnök. _A Vatikán nyilatkozatban kifejtette, hogy „A múlt század tanúja volt annak a kísérletnek, hogy a zsidó népet kiirtsák, és ténylegesen zsidók millióit gyilkolták meg. A Soá hatalmas tragédiát jelentett, amely előtt nem maradhatunk közönyösek.”21 Holokauszt-karikatúrákból Teheránban kiállítást rendeztek. A Hamshari teheráni napilap által még februárban meghirdetett pályázatra 1100 iráni és más külföldi által készített gúnyrajz született, ebből a 200 legjobbat _állították ki. A legjobb 12 ezer dollár jutalmat kap. A kiállítás fővédnöke Mahmúd Ahmadinezsád iráni elnök volt.22 Irán atomprogramját a világ aggódva figyeli.

Száddám

Kivégezték karácsony után, a mekkai zarándoklat kezdetén Száddám Husszeint. Az akasztásakor Szaddám egy Koránt tartott kezében. A kivégzés ellen tiltakozott a Vatikán, de természetesen nem vették ko-molyan.23 Száddám Husszeint nem kellett volna kivégezni, senkinek sincs joga elvenni a másik életét, ha az máshogyan is ártalmatlanná tehető. Az amerikai kormány által támogatott iraki vezetés ezt megtette. Mindezt sebtében egy meglehetősen jelentős iszlám ünnep kezdetére időzítették. Később a Száddám Husszein per további két vádlottját is felakasztották, ami ellen tiltakozott az Európai Unió és a Vatikán.
Izrael libanoni háborúja végül kivonulással ért véget. A Hezbollah időközben jól képzett és felszerelt, mondjuk így: idegenlégiós had-sereggé lett, s ma már nem holmi gerilla szabadcsapat. A Vatikán közben hangsúlyozza mindenkinek jogát a saját életéhez. Vagyis _Libanon, Izrael és Palesztina függetlenségét.24
Nehéz a keresztények sorsa a Közel-Keleten, így Libanonban vagy éppen Irakban25. De Törökországban és Izraelben is. Létszámunk fogy. Izraelben is úgy élik meg sorsukat, hogy igazán senkinek sem kellenek, mindenkinek útjában állnak.26 Izrael zsidó állam, súlyos problémát okozott az orosz alijával érkező keresztény családtagok kérdésköre csakúgy, mint korábban az etióp zsidókkal jövő keresztény etiópok. Nem könnyű a messiáshívő zsidók helyzete sem Izraelben. Az arab keresztényeket a iszlám hitehagyottaknak tekinti, adott esetben _az életüket kell félteniük. Betlehem sorsa _a nyolc méteres fal felépítésével Jeruzsálemtől is elvált. A diplomácia persze dolgozik, ezért járt Ehud Olmert izraeli miniszter-_elnök is a pápánál.

Katolikus világegyház

A katolikus egyház sorsából 2006-ban kiemelendő a világban megölt jelentős számú misszionárius száma.27 Kínában folytatódtak az állam által elismert katolikus egyházban (melyet a Vatikán nem ismer el) a püspökszentelések, miközben a Rómához hű híveket és a klerikusokat üldözik.28

Paphiány és szekták

A szexuális problémakör nemcsak örök emberi kérdés, de legalább ezer éve a katolikus egyház nehézsége is, főleg a világi papság cölibátusa terén. Míg pl. a görög-katolikusoknál nincs paphiány Magyarországon, _a római-katolikusoknál van. A világegyházban jelentős lengyel papexport van, és ez _a 2004-es uniós csatlakozás után még növekedett. A papi hivatás népszerűsége Karol Wojtyla 1978-ban történő pápává választásával nőtt meg ugrásszerűen. Jelenleg 1500 lengyel pap végzi szolgálatát hazáján kívül, így Magyarországon, pl. Budapesten is.29 2006. dec. 16-án tárgyalt a Vatikán a nagy port felvert Emmanuel Milingo érsek _ügyéről. Az afrikai Zambia fővárosának, Lusakának volt érseke. Most 71 éves. Egyszer elkezdett az ősi természeti vallások „nyelvén beszélni”, így pl. varázslattal betegeket gyógyítani. Ezért aztán Rómába rendelték, ahol azonban továbbra is kitartott különös szertartásai mellett. A dél-koreai szektavezér, Moon tiszteletes és neje pedig szemet vetett rá. A magát „egyesülés egyházának” nevező szekta terveihez alkalmasnak látszott Milingo személye. Moon szektájának ismert módszere a „tömegesküvők” rendezése, és egy ilyen New York-i rendezvényen az idős érseket is összeházasították egy 43 éves dél-koreai természetgyógyász-nővel, akit három nappal az esküvő előtt jelöltek ki számára feleségül – a Moon szekta szokásainak megfelelően. Amikor pedig Milingo érsek rájött, hogy ezzel elszakadt egyházától, elhatározta, hogy megpró-_bálja rendezni kapcsolatát a Szentszékkel. _Az egyházjogászok rögtön megállapították, hogy az érsek házasságkötése csupán házasságkötési kísérletnek minősíthető.30 Megjegyezzük, hogy egy házasságkötés érvénytelenítése egy komoly procedúra katolikus egyházban, persze egy érsek estében más, pláne ha világbotrányt csinál…

Női papok

A Szentszék kérte, figyelmeztette az ang-likán egyházat, hogy ne szenteljenek fel _püspöknek nőket.31 Olaszországban konfe-renciát tartottak, melyen megerősítették _a cölibátus kötelezettségét. Eközben pl. _a svájci Boden-tavon egy hajón három nőt pappá szenteltek. Négy éve egy argentin püspök, Romulo Braschi 7 nőt szentelt fel pappá. _Az egyik Bodeni tavas felszentelt papnő, _az osztrák Christine Mayr-Lumetberger azt mondta, hogy amit a Szentlélektől kapott, _azt egy Ratzinger se veheti el tőle!
Godfried Danneels belga bíboros alig remélheti a Lefebre-követő tradicionalisták visszatérését az egyház közösségébe. Ennek előfeltétele, hogy elfogadják a II. Vatikáni Zsinat reformjait. „Nem örülnénk annak, ha lehetővé válna, hogy a papok választhassanak, zsinat előtti vagy zsinat utáni liturgia szerint mutatják-e be a szentmisét” – nyilatkozta. Ha csak ez a probléma, véleményem szerint nyugodtan misézhetnek latinul, régi tradíció szerint, ettől még nem fog felborulni a katolikus egyház.
Rowan Williams, anglikán érsek egy németországi kongresszuson, Breisgauban kijelentette, hogy véleménye szerint: „Az egyházak ártsák bele magukat a politikába!”. Az érsek az identitás, az önállóság és menekültügy kapcsán megrendezett tanácskozáson szólalt fel.32

A Da Vinci-kód és Júdás evangéliuma

2006 jelentős médiaszenzációja volt a Da Vinci kód, illetve Júdás evangéliuma. _Az eset kiváló példa arra, hogy a vallási tudatlanságból milyen jól meg lehet élni. _Figyelmeztetés azonban arra is, hogy az egyházaknak talán nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a helyes nő-kép megfogalmazására és gyakorlati megvalósítására a kereszténységben.

A KZST 2006. évi javaslatai a magyar kereszténység vezető szervei felé

A Keresztény-Zsidó Társaság 2006. nov. 29-i elnökségi ülésén határozatot fogadott el és _a következők továbbítására kérte fel a Társaság elnökét, Fabiny Tamás evangélikus püspököt: Vezesse be Magyarországon az összes magát kereszténynek tartó egyház az ún. „a keresztény-zsidó párbeszéd napjá”-t – minden év novemberének második vasárnapján. Szorgalmazza, vagy rendelje el az ószövetségi szövegrészleteknek rendszeres felolvasását az istentiszteleteken és térjen ki azok helyes magyarázatára. Ezt a KZST _hivatalos formában a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa felé terjeszti. Az első „keresztény-zsidó teológiai napot” 2007. november 11-e, vasárnapra javasoljuk.33

Lábjegyzetek:
1. Az előadás a Keresztény-Zsidó Társaság 2007. évi „Hangfogó nélkül” címmel megrendezett Újévi Sajtótájékoztatóján elhangzottaknak szerkesztett változata (Budapest, 2007. január 16. – Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme)
2. Új Ember, 2006. máj. 21. 8. old. Szigeti László: Számvetés és kiengesztelődés – Várszegi Asztrik püspök történelmi félmúltunk feltárásáról.
3. Evangélikus Élet, 2006. jún. 25. 10.old. _ifj. Zászkaliczky Pálné-Mirák Katalin: „Az „ügynöklista” nem új – és az igazság ?” és a: „A tény-_feltáró bizottság nyilatkozata”
Evangélikus Élet, 2006. jún. 18. Dr. Nagy Gyula: Egy új „ügynöklista” és az igazság – Válasz egy újabb „ügynökleleplezésre. – Fasang Árpád: Apósom, Várady Lajos neve…
4. Új Ember, 2006. jún. 25. 1. old. „Feltárni az igazságot – Dziwisz bíboros bocsánatkérése”
Új Ember, 2007. jan. 14. 5. old. Pawel Cebula: „Az Igazság munkatársa műtétet végzett… Beiktatása előtt mondott le az új varsói érsek”
5. Új Ember, 2006. nov. 5. Wessely: A Jóérzésű emberek elítélik az embertelenséget – Papokat is bántalmaztak a rendőri túlkapások során.
6. Új Élet, 2006. nov. 1. 7. old. „Október 23.: _nyilas csőcselék a Dohány utcai zsinagógánál”
Új Élet, 2006. nov. 15. 7. old. „Wahrheit macht frei” Erec, 2006. december/5767.Kiszlév. 7. old. „Vácott önkéntesek távolították el a zsidóságot gyalázó feliratokat a zsidó imaterem faláról.”
7. Erec, 2006. október/5767.Kiszlév. 10.old. _„Figyelmezteti az ombudsman a zsidózó tüntetőket”
8. Új Ember, 2006. jún. 4. 3. old. „Szocialisták s antiszemiták – 1902. november 23.” (idézet: Prohászka Ottokár: Összegyűjtött munkái XXI. _kötet: Az igazság napszámában. Társadalmi népmentés. 250.old.)
9. Új Ember, 2005. okt. 9. 9. old.
10.Róbert Péter: Kapisztrán János másik arca. In. Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2005. szerk. Szécsi József
11. Új Élet, 2006. dec. 1. 1.old. Gál: „Magyar-_országi Zsidókért”
Erdő Péter, Schweitzer József, Vizi E. Szilveszter: Hit, Erkölcs, Tudomány. Éghajlat Kiadó, 2006.
12. Új Élet. Budapest, 2006. aug.15. 1. old.
13. Új Ember, 2006. dec. 15. 2. old. D. G.: _Egy szemtanú távozása.
14. Új Ember, 2006. máj. 21. „A helytállás példája”
15. Hírek Izraelből, 2006. 10. 9. old. „A messiáshívő zsidók története Galileában: a korai évek Szafedben és Haifán (1887-1920)”
16. Evangélikus Élet, 2006. dec. 24-31. 4. old. „Antiszemitizmussal vádolják Jimmy Cartert”
17. Magyar Nemzet, 2006. aug. 19. Keresztes _Lajos: Lövése sem volt – Günter Grass SS-hadosztálya.
Bild-Bundesaugabe, 2006. aug. 19. 9. old. Poehls, Kristina: Harddy Krüger „Ich habe von meiner SS-Zeit erzähét” – Deutschland diskutiert das späte SS-Geständnis von Günter Grass.
18. Internet. Hírtv. 2006. 08. 23. „Harangozott _a pap, feljelentette a neonáci szervezet”
19. Internet – Origo, 2006. szept. 15. „Haragszanak a muszlimok a pápa gonosz szavaiért”
Magyar Nemzet, 2006. szept. 16. „XVI. Benedek bocsánatot kért a muszlimoktól”, „A pápa nem megy Törökországba ?”
Magyar Nemzet, 2006. szept. 17. „Meg akarja gyilkolni XVI. Benedeket az al-Kaida”
20. Új Ember, 2006. okt. 15. 5. old. „Henri Boulad véleménye a regensburgi beszédről”, „Erőszakos tiltakozás – az erőszak „vádja” ellen?”, _„A török püspökkari szóvivő nyilatkozata”
21. Új Ember, 2006. dec. 24-31. 13. old. „A teheráni holokauszt-konferencia”
22. Magyar Nemzet, 2006. aug. 16. 8. old. „Holokausztkrikatúrák kiállítása Teherában”
23. Új Ember, 2006. nov. 12. 5. old. „Martino _bíboros bírálta a Szaddám Huszeinre kiszabott ítéletet”
24. Új Ember 2006. okt. 29. 5. old. „Rosdy Pál: _A Hámász és a Hezbollah világa”
Új Ember, 2006. nov. 12. 5. old. „Az izraeli-palesztin konfliktusról (Celestino Migliore érsek, _a Szentszék állandó ENSZ-megfigyelője)”
25. Új Ember, 2006. nov. 12. 5. old. „Amerikai püspökök az iraki keresztényekért”
26. Új Ember, 2006. jún. 4. 5. old. „Izraeli történész a fal helyéről.”, „Keresztények Izraelben”
27. Új Ember, 2006. szept. 29. 5. old. „Szomáliában megöltek egy szerzetesnőt”
Krisztusi Szolidaritás – Magyarország (CSI), 2006. dec.
28. Új Ember, 2006. máj. 7. 5. old. „Kínai püspök házi-őrizetben”
Új Ember, 2006. dec. 10. 5. old. „Illegális püspökszentelés Kínában”, „A Szentszék elítélte a kínai püspökszentelést”.
29. Evangélikus Élet, 2006. jún. 11. „Virágzik _a lengyel papexport”
30. Új Ember 2001. 09. 09. Rosdy Pál: _A „Milingo-ügy” háttere.
31. Új Ember, 2006. jún. 18. 5. old. „Vatikáni óvás az anglikánoknak”
32. Evangélikus Élet, 2006. aug. 20-27. 6. old. „Az egyházak ártsák bele magukat a politikába!”
33. Evangélikus Élet, 2006. dec. 17. „Több Ószövetséget kérnek”
Keresztény-Zsidó Társaság, Budapest, 2006. nov. 29. Elnökségi ülés jegyzőkönyve (Róbert _Péter)