2008. 3. szám » Forrai Márta: Magyar zsidókról ír egy angol nevelőnő a 19. századból

Forrai Márta: Magyar zsidókról ír egy angol nevelőnő a 19. századból

Forrai Márta
Magyar zsidókról ír egy angol nevelőnő a 19. századból
Stevens, Mary Elisabeth: Levelek az Andrássy-házból 1864-1869.
Letters from Hungary 1864-1869.
Egy angol nevelőnő levelei.
Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Cieger András.
Fordította Bánki Vera. Budapest,
General Press, 2007.
Katarine Armstrong először a saját kiadásában jelentette meg 1999-ben Nagy-Britanniában dédanyja leveleit.
Mary 1844-ben született, Andrews Stevens és Elisabeth Holland Sutton házasságából második gyermekként. Nővére Eliza volt. Apjuk néhány héttel Mary születése előtt meghalt. A nehéz anyagi körülmények között élő család a franciaországi Boulogne-ba, majd Dunkerque-be költözött. Annak ellenére, hogy protestánsok voltak, az ottani zárdában nevelkedtek. Ezért beszélték folyékonyán a francia és az angol nyelvet. Mary 1964- május 27-én Letenyéről írta első magyarországi levelét gróf Andrássy Károlyné gróf Szapáry Etelka dunántúli birtokáról, ahol rövid ideig társalkodónő volt.
Ugyanez év december elejétől gróf Andrássy Gyula három gyermekének lett nevelőnője 1869. március végéig. Visszatért Angliába 1869-ben, majd hamarosan férjhez ment, öt gyermeke született. 1924-ben hunyt el.
Herceg Odescalchy Pál tudomást szerzett a kötet megjelenéséről, aki gróf Andrássy Gyula dédunokája. Közreműködésével és az általa 2005-ben létrehozott Andrássy Gyula Alapítvány támogatásával a könyv magyar nyelven is megjelent, mivel a magyar történelem és művelődéstörténet eddig ismeretlen forrásának tekintette.
Igen érdekes, hogy kétszer írt leveleiben a pesti zsidóságról és egy alkalommal név nélkül említette Moscovitz Móricot.
„Pest, J865. március 2. Elhatároztam, hogy a napokban meglátogatom a zsinagógát, és részt veszek egy zsidó istentiszteleten. Az épület kívülről gyönyörű, és gondolom belül is ugyanolyan szép.” (Pest egyik építészeti látványossága volt az 1856. szeptember 6-án felavatott Dohány utcai zsinagóga.)
„Pest, 1865. április 6. Hosszú lépcsősorok vezetnek fel Budára… A lábadnál ott kanyarog a Duna… a folyó túlpartján ott látható Pest templomtornyaival és a zsinagóga gyönyörű kupolájával. A zsinagóga szerintem a város legszebb épülete.”
„Pest, J865. április 23. A grófné hasmenést kapott… és itt a háziorvos egy öreg ho-meopata sarlatán” (Az Andrássy család megbecsült háziorvosa Moskovitz Móric volt, Lesznai Anna született Moskovitz Amália napapja.)
így nagyon merész volt Mary megállapítása, miszerint Moskovitz doktor sarlatán.
A 19. század egyik köztiszteletben álló és megbecsült gyógyítója volt. Rozgonyban (Abaúj m.) született 1802-ben. A pesti egyetemen szerzett orvosi diplomát 1832-ben. Ezt követően hosszabb tanulmányutat tett Angliában, Francia-, Német- és Olaszországban. Megismerkedett Hahnemannal, a homeopátiás kezelés kidolgozójával, és a módszer követőjévé vált. Először Sátoraljaújhelyen telepedett le, itt folytatta orvosi prakszisát. Pestre költözött 1846-ban. Az Andrássy család mellett a Széchenyi, a Lónyay, a Majláth, a Kossuth, a Kazinczy családok háziorvosa volt. Az Országos Egészségügyi Tanács tagjává választotta. Megalapította a Hasonszervi Orvosi Egyesületet. Az orosz Szent Szaniszló-rend vitéze volt, Zempléni előnévvel. Ugyanis nemességet kapott, majd királyi tanácsosi címet. Budapesten hunyt el 1880. július 3-án.