2010. 1. szám » Egervári Vera:

Egervári Vera:

Héberül is megjelent
Kertész Lilly
„Mindent felfaltak a lángok” című könyve

az izraeli Ekked Könyvkiadó gondozásában

Kertész Lilly nagy sikerű, a Vészkorszakban átélt élményeit tartalmazó műve – az izraeli, majd a magyarországi, illetve a Brémában megjelenő német nyelvű kiadás után – végre héberül is napvilágot látott. Hosszú évek munkája a héber fordítás, amelynek végső formáját Itamár Yaoz Keszt, a neves műfordító, illetve a kiadó vezetője, Chana Yaoz professzor asszony adta meg.
A könyv borítóját Schreiber Judit művészi szobra díszíti: a kettéhasadt élet fáját átölelő fiatal lányt a fa gyökerei is átfonják. Örök jelkép a poklokból visszatért zsidóság számára.
Ez a teljesen egyéni stílust és sodró történetet tartalmazó kötet, hiánypótló a magyarul már nem beszélő izraeli generáció számára, mert választ ad a sok „Miért?” kérdésre, amit számtalanszor újra és újra feltesznek a Vészkorszakot átszenvedett izraeli zsidóknak.
Az alábbi idézet a magyar kiadás hátoldalán jelent meg:
„A Vészkorszakról sok könyvet írtak. Lényegében mindegyik hasonlít egymáshoz, hiszen a zsidóság közös tragédiáját örökítik meg, de írójuk egyéni sorsa és átélése szerint sokban különböznek.
Ennek a könyvnek a szerzője húszéves fiatal lány, boldog menyasszony kálvária-útját ismerteti meg velünk, akit a meleg családi fészekből ragad ki az értelmetlen gyűlölet, hogy a poklok-poklán át hurcolja magával…”
A könyv megírása avatott íróra vall. Gördülékeny, olvasmányos, minden mondatának súlya van, és ha ezt a fájdalmasan szomorú témát szabad így jellemezni, annyira izgalmas, hogy az Olvasó nem tudja letenni, amíg a végére nem ér. Közben állandóan kíséri a gondolat, az égbekiáltó kérdés: hogyan létezik, létezhetett ,hogy ez a minden emberi képzeletet felülmúló, kegyetlen genocídium a huszadik század kultúrált Európájában megtörténhetett?!
A könyv mementó az eljövendő nemzedéknek, hogy ez többé ne ismétlődhessen meg.
Kertész Lilly könyvének héber nyelvű megjelenése alkalmából lakóhelyén, a nordiai Migdale Hajam Hatichon előadótermében az igazgatóság sok virággal, gazdag büfével, csodálatos ünnepséget rendezett.
Lilly mellett, az ünnepi asztalnál ott ült három leánya – Judit, Noga és Amira. Az estet – 150 fős közönség jelenlétében – Dán Lázár igazgató nyitotta meg. Judit Árichá, a Norditon nevű helyi lap munkatársa, a könyv megjelenése alkalmából írt ismertetését olvasta fel, akinek beszédét Lilly megható szavai követték.
A könyvünnep során Lilly lánya, Judit megható részleteket olvasott fel a könyvből – gyakorlott előadóra jellemző átéléssel. Mina Méiri is részletet olvasott a könyvből, majd élő interjút készített Lillyvel, amit a közönség nagy tetszéssel fogadott.
Záróakkordként Lilly unokája, Neta erre az alkalomra saját zenei szerzeményét, érzésekkel teli, szép dalát énekelte el, miközben zengett kezében a gitár, szárnyalt a gyönyörű muzsika hangja, elbűvölve az amúgy is meghatott közönséget.
A ház lakói és a meghívott vendégek szeretettel vették körül és jókívánságokkal halmozták el Kertész Lillyt.

*
Itt számolok be az Even Jehudában, a könyvtárban rendezett irodalmi estről is, ahol nagy-nagy szeretettel fogadták a szerzőt és családját, a városka egykori lakosait. A zsúfolásig megtelt könyvtár vezetőnője, a polgármester és más illusztris személyek méltatták a jelentős alkotást. A felolvasott részletek, illetve Neta dala itt is nagy sikert aratott.