2011. 1. szám » Ne emeljünk szobrot Horthynak!

Ne emeljünk szobrot Horthynak!

437, 402 magyar – többségükben zsidó – elhurcolásáért és legyilkolásáért a kormányzót is felelősség terheli

 

Ne emeljünk szobrot Horthynak!

 

Horthy Miklós kormányzó ismerősei, tárgyalópartnerei körében köztudomásúan antiszemita volt. Ezt ő maga is hangoztatta, számos feljegyzésünk, forrásunk van erről. Már 1919-ben „söpredék zsidóságról” beszélt, egy 1940-ben Teleki Pálnak címzett levelében pedig a pályájára visszapillantva azt írta: „…én egész életemben antiszemita voltam… Én hirdettem talán először hangosan az antiszemitizmust.” 1943 tavaszán a Hitlerrel folytatott klessheimi tárgyalások után írott válaszában sem titkolta a zsidókkal kapcsolatos álláspontját: „Az egyik szemrehányás arra vonatkozott, hogy Magyarországon állítólag túl enyhén kezelik a zsidókat. Ebben a kérdésben minden elbizakodottság nélkül hivatkozhatom arra, hogy annakidején én voltam az első, aki szót emeltem a zsidók destruktív magatartása ellen, és azóta megfelelő intézkedéseket tettem befolyásuk visszaszorítására.”

Horthy okkal büszkélkedett, hiszen kormányzata alatt vezették be az első világháború után Európa első zsidótörvényét (numerus clausus), s ő írta alá az 1938 és ’41 között megszavazott három zsidótörvényt is, amelyek helyenként a nürnbergi faji törvényeket is felülmúlták. Tudott az 1941-es első hazai deportálásokról is, amikor magyar illetékesek kb. 16-18 ezer „rendezetlen állampolgárságú” vagy hontalannak minősített zsidót Kőrösmezőn át Kamenyes-Podolszkijba toloncoltak, ahol többségüket a németek és ukrán cinkosaik lemészároltak.

amikor a néémet megszállás után Hitler követelései között a zsidókérdés gyors és radikális megoldása is szerepelt, Horthy tudomásul vette a „feladatot”, s korábbi fogadkozása ellenére nem mondott le, hanem „magyar Pilátusként” mosta kezeit, miközben végig gyakorolta hatalmi jogköreit. Mindez azt jelenti, hogy mindazért, ami 1944. május 15-e és július 6-a között történt, vagyis 437, 402 magyar állampolgár elhurcolásáért és megsemmisítéséért Horthy Miklóst is felelősség terheli.

Ahogy Karsai László fogalmazott a kormányzó „bűnsegédi bűnrészes” volt törvénytelen, háborús és népellenes bűntett elkövetésében.