2012. 3. szám » Kraus Naftali: Iránytűvel ­– a Talmud tengerén

Kraus Naftali: Iránytűvel ­– a Talmud tengerén

 

Az Ősi forrás 22. kötete – ismeretterjesztés a zsidó tudomány felső fokáról

 

Ki nem hallotta ezt a szót?

És ki tudja, hogy mit jelent, mit takar?

Azt mindenki „tudja”, hogy ez valami zsidó dolog, és titkot sejtenek mögötte. Hivatásos antiszemiták pedig, akik ebből élnek, csak jószerivel rossz, hamisított fordításokból szemezgetnek, de lényegében fogalmuk sincs: miről beszélnek.

Nem zsidó ügyvéd-jelültek világszerte Talmud-kurzusokon vesznek részt, mert úgy „tudják”, hogy ez erősíti az agyat, az analitikus készséget. Dél-Koreában nemrég elhatározták a Talmud kötelező oktatását az iskolákban, és e célból Izraelhez fordultak: segítsenek nekik egy reprezentatív kötetet lefordítani a koreai nyelvre, mert úgy vélik: „ettől olyan okosak a zsidók”. Ezt ők nem pejoratív értelemben mondják, mert náluk nincs kereszténység, és így antiszemitizmus sincs. A jordániai arabok nemrég lefordították az egész Talmudot arab nyelvre – és nem Izrael szeretete vette rá őket erre.

 

***

 

Akkor most mi a Talmud?

Mondhatnánk, hogy egyfajta protokollok összessége, amelyek több évszázad halahikus vitáit foglalja össze mind Babilóniában, mind Erec Jiszráélben.

Úgy látják: itt érzékletesen fejlődik és bővül a hagyomány, és a zsidó Tóra-ismeret kijegecesedik, és a tudomány tárháza ezáltal végtelenné válik.

Ebből a könyvből megtudja az érdeklődő olvasó, hogy:

– két Talmud van, egy babilóniai és egy jerec-jiszraéli, az előbbi az ismertebb, a dominánsabb, többnyire arameus nyelven íródott, míg az utóbbi héber nyelvű, a kevésbé ismert, egyszerűbb, talán mert kevesebb benne a skolasztikus vita.

– Az is kiderül az olvasónak, hogy kik voltak a Talmud művelői, a tanaiták és az amoriták nemzedékei, melyek voltak azok a demokratikus(!!) eszközök, amelyek segítségével a kötelező halahát megállapították, és az egyénieskedő magánvéleményt annullálták (mivel a többség dönt!); miként folytak le a Szánhedrin (Synhedrion) tárgyalásai, kik lehettek a tagjai stb.

 

***

 

A könyvben többek között a következő fejezetek olvashatók:

Mi a Misna, mi a Gemára? Történelmi áttekintés. Jávne és bölcsei. A Tanaiták. Az Amoriták. A „jeruzsálemi Talmud” (JT). A talmudi disputa mechanizmusa. A Talmud kommentátorai.

A Talmud legendái (Ágádtá). Humor és pikantéria a Talmudokban. Imák és áldások eredete a Talmudokban. Több mint húsz fejezet, valamint Függelék.

Létfontosságú témák váltogatják egymást agádikus legendákkal és néhol szarkasztikusan humoros elbeszélésekkel. A Talmud mint a szóbeli Tan esszenciája lényegében kiegészíti a Tórát, az írott Tant, s így annak szentség jegyeit is magán viseli.

 

***

 

A Talmudot lefordítani bármely európai nyelvre úgy, hogy az érthető, megérthető is legyen – sokak, ha nem is mindenki számára – reménytelen vállalkozás. Ötven tudós, tudományos szakértőt és legalább két emberöltő időt igényel.

Magyarra átültetni – képtelenség.

Az eddig létező magyar „fordítások” inkább ferdítések. Egyes legendás részek, agádák legfeljebb jámbor kísérletnek tekinthetők, Luzsénszky Alfonz antiszemita hamisítvány gyűjteménye maga a borzalom. Magát az elkövetőt annak idején Horthy bírósága elítélte. Németül létezik komplett fordítás, Goldschmidt munkája, ami a maga nemében nem rossz, és kutatóknak kisegítő mankóként szolgálhat. Amerikában léteznek jó fordítások (Shottenstein), amelyek – szakértők szerint – megközelíti a kívánatosat.

Ez a könyv nem kívánja megvalósítani a lehetetlent, nem szándékozik lefordítani a Talmudot, csupán ízelítőt ad belőle, hogy az intelligens olvasónak fogalma legyen, miről beszél. A zsidó olvasó pedig megtudja belőle, miért vádolják őt a potenciális gyilkosjelöltek, a szüleit, továbbá gyermekeit azzal a „forgatókönyvvel”, amely a nem létező „Cion bölcseit” úgymond szolgálta.

E könyv közreadásával megpróbálok „szabadon úszni” a Talmud tengerén, és közben megtartani az ismeretterjesztés kötelező szabályait (ez mint minden eddigi magyar nyelvű könyvem jelmondata is). A háttér, a metodika, a tárgyalási módszer ismertetése, valamint a talmudi fogalmak megmagyarázása a lényeg, valamint bemutatása. A Talmud égetések, a betiltások, az egyház packázásai és a hamísítások. A Talmud bölcseinek 54 biográfiája.

 

***

 

Ma már mondhatom, hogy a Talmud – az Ősi Forrás sorozat 22. kötete. Köszönet a kiadónak, Iványi Gábornak, és mindenkinek, aki segít.

A világteremtés 5772. évében

Menáchem-Áv. 11-én