2014. 3. szám » Benedek István Gábor: Köszöntő

Benedek István Gábor: Köszöntő

A magyar zsidó közösség nehéz korszakon van túl. Zoltai Gusztáv távozott a MAZSIHISZ és a BZSH éléről; a két szervezet irányítására új személyeket kellett választani. A korszakváltás hullámai még nem ültek el, így csak reményünk van arra, hogy rövidesen már a teljes megnyugvás híreiről szólhatunk.

Azok, akik most vállalják a zsidóság világi ügyeinek intézését, a nem csekély felelősséggel járó munkát, legyenek szakszerűek, mindig ellenőrizhetőek. Dolgozzanak nyíltan, segítőkész módon, türelmesen. Ne feledjék: valamennyi lépésük fontos, némely tettük talán történelmi jelentőségű. Sohase tévesszék szem elől: még köztünk vannak a holokauszt megbecsült, külön figyelmet érdemlő túlélői, de már itt vannak a vészkorszak után született nemzedékek, sőt, az unokák is.

Új konfliktusoktól sem lesz mentes az ő idejük. Mégis, hitünk, hagyományaink önmegtartó parancsolatait – minden rugalmasságuk mellett –, maradéktalanul meg kell tartaniuk.

A megválasztott magyar zsidó közösségi vezetőknek kívánunk sok sikert! Kérjük: sohase feledjék el, hogy Löw Lipót volt az első rabbi, aki 1850-ben veretes magyar nyelven mondott imát hívei előtt; emlékezzenek Goldzicher Ignácra, aki a XX. század elején joggal képviselte a megannyi nagyszerű, világhírű magyar zsidó tudóst, mérnököt, orvost, jogászt, művészt, és hogy a stafétabotot – jelképesen – éppen ő adta át Scheiber Sándornak, aki a Rabbi Szeminárium élén fényével beragyoghatta nemzedéke és az utódok útját.

Az ő erkölcsi tartásuk, tudományos teljesítményük, zsidó szellemű elhivatottságuk legyen jó példa a bennünket most vezető világi tisztségviselők számára! Bízunk bennük.

Nagyon is hiszünk az itt élő – neológ – zsidóság megerősödésében, felemelkedésében, vallási és világi értékeinek felmutatásában. Hiszünk sokra hivatott egyéni, társadalmi és közösségi, a magyar jisuvot kiteljesítő sikereikben!