2015. 1. szám » Deutsch Gábor: Frölich Róbert főrabbiról

Deutsch Gábor: Frölich Róbert főrabbiról

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Rabbitestülete dr. Frölich Róbertet, a Dohány utcai zsinagóga vezető rabbiját országos főrabbijává választotta. Ezt a tisztséget 2002-ig a februárban elhunyt felejthetetlen professzor, Schweitzer József töltötte be. Az esemény nemcsak az úgynevezett neológia és a hozzá tartozó közösség belügye, hanem országos fontosságú esemény. Annál is inkább így van, hiszen ha bármely irányzat valamely tagjának vagy tagságának kérdése van állami, hivatali szinten, vallási oldalra tekintet nélkül, tőle vár segítséget. Különben is, az egyes irányzatokat elválasztó oldalaknak ma, meggyőződésünk, nincs jelentősége. Vidéken például, ahol két-három család él, örülnek, ha egy minjánt (tíz, tizenhárom évet betöltött férfit) legalább sábeszra össze tudnak hozni, hogy a szent tekercsből Tórát tudjanak olvasni. Az is nagy nehézség.

A most megválasztott országos főrabbit évtizedek óta ismerjük. Tudjuk róla, hogy nős, két gyermek apja. Megboldogult édesanyja – Vera – Debrecenből származik. Nagymamája a Debreceni Zsidó Gyermekotthonban dolgozott. Az édesapja, Frölich bácsi kóser cukrászda tulajdonosa és vezetője volt. Húga – Erika – sokáig vezette a Frölich cukrászdát.

A főrabbi 1986 és 1988 között a Bethlen téri zsinagóga vallásoktatója volt, majd 1989-től a Dózsa György úti zsinagóga rabbihelyettese. 1990-ben avatták rabbivá, majd az újpesti, ezt követően a Páva utcai zsinagóga rabbija. A Dohány utcai zsinagóga főrabbijává 1993-ban nevezték ki. Hallottuk beszélni esküvőkön, bár micván, de szomorúbb események alkalmából is.

Frölich Róbert vallási pályája mellett oktatói, illetve katonai karriert is befutott. Tanított a Lauder Javne Világi Zsidó Iskolában, Az Anna Frank Gimnáziumban, majd 1996-tól az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem tanára. 1998-2006-ig az Egyetem adjunktusa. 1991-ben került a Honvédelmi Minisztériumhoz, ahol először az egyházi szakértői irodában volt vallási szakértő, majd 1993-ban a Katonai Lelkészi Hivatal lelkésze lett. 1994-ben kinevezték a Tábori Rabbinátus vezető tábori rabbijává ezredesi rangban, majd 1995-ben dandártábornok lett. Az aktív katonai szolgálatból 2010-ben nyugállományba vonult. 15 év honvédelmi szolgálatért díszkard kitüntetést kapott.

Vallási tárgyú fordításai, magyarázatai − például az „Eszter könyve”, a „Hagada” − jelentősek. Írt könyvet a Dohány utcai zsinagógáról, amely több kiadásban jelent meg.

A jelenleg is zajló viták Őt is érintették, de a Dohány utcai zsinagóga közössége és a rabbitestület mellé állt és megerősítette a főrabbi tisztségében.

Kívánjuk, hogy az Örökkévaló adjon erőt felelős és fontos munkásságához.