2015. 2. szám » Lefkovics Kornél: Légy Boldog!

Lefkovics Kornél: Légy Boldog!

 

A Tóra tanításain alapuló gondolatok a tartalmas és boldog életről

A breszlevi Rebbe Náchmán és legfőbb tanítványa, Rabbi Noszon tanítása alapján

és Rabbi Eliezer Slomo Sik, Mohoros zcvk”i tanítása alapján

 

  1. rész

 

  1. Szabadítsd meg lelked

Boldognak lenni nem más, mint felszabadultnak lenni. Az örömön keresztül megszabadíthatod lelkedet mindenfajta belső bajoktól, akár fizikai, akár spirituális problémákról legyen szó.

Amikor a Messiás eljön, magával hozza a végső megváltást és az igaz öröm szétterjed a világban. Ekkor „örömmel vonultok ki, vezetődtök; a hegyek és a dombok ujjonganak előttetek, mind a mezőnek fái összecsapják tenyerüket” (Jesája 55:12).

Az öröm elveszi problémánkat. Az öröm olyan erővel ruház fel bennünket, mellyel képesek vagyunk legyőzni bármilyen gondot és bajt. Jesája próféta így beszél a jövőbeni örömről és megváltásról: „Erősítsétek a gyengék kezeit és ingó térdeket szilárdítsátok meg. Mondjátok a gyengülő szívűeknek: erősödjetek, ne féljetek… Isten jön és megsegít benneteket… És az Örökkévaló megváltottjai visszatérnek és örök ujjongással Ciónba jönnek. Örömet és boldogságot szereznek maguknak, szenvedés és baj megfutamodik„ (Jesája 35:3-10).

Ezen kívül a próféta még ezt mondja: „Örvendve örvendek az Örökkévalóban, vigadjon lelkem Istenemben” (Jesája 61:10). Mikor fogok igazán örvendve örülni? „A Messiás eljövetelének idején”. (Pesikta Rabbati 38.)

A boldogság ekkor olyan nagymértékű lesz, hogy mindenki táncolni fog tiszta örömében és senkit sem fog zavarni, hogy szomszédai mit gondolnak róla. Az Örökkévaló mindenki előtt kristálytisztán lát és megleli létezése igazságát. Mert megérti, miért nem létezik az Örökkévalón kívül senki más, miközben az Örökkévaló minden ember oldalán áll. Nem létezik nagyobb öröm és lelki élvezet annál, hogy az ember képes megélni, átélni és felfogni, hogy az Örökkévaló közvetlenül vele van. Milyen szerencsés az ember, aki várja ezt az órát! Milyen boldog az ember, aki kiérdemli e boldogság megvalósulását!

 

  1. Nehézségek eltörlése

A boldogság olyan tűz, ami hamuvá égeti a tisztátalanságot az emberben és az egész világon. Minél nagyobb a megszerzett öröm foka és minél nagyobb mértékben örül az ember, annál nagyobb erővel képes az ember és az Örökkévaló közti akadályokat eltörölni.

A benned lévő jécer hárá, a rossz ösztön folyamatosan küzd, hogy megakadályoztasson téged boldognak lenni. Még arról is képes téged hamisságával meggyőzni, hogy teljesen kerüld az örömöt. A benned lévő gonosz elrontja még azt a pillanatot is, mikor örülhetnél és boldognak érezhetnéd magad. Ezért a benned lévő rossz ösztön a lelkiismeretedhez beszél azért, hogy kivezessen téged örömteli állapotodból. Csalafintaságával eléri nálad, hogy bűnösnek érezd magad múltbeli téves cselekedeteid miatt, és meggyőz téged arról, hogy milyen nehéz lesz az előtted álló visszatérés útja.

 

  1. Depresszió csapdájában

Az egész világ ennek a gondolkodásmódnak a csapdájába esik. A legtöbben azt feltételezik, hogy az Örökkévaló megközelítéséhez az önmegtartóztatás és a személyes szenvedés szükségeltetik, mely sok időt és energiát igényel. A breszlevi Rabbi Náchmán azonban felfedte előttünk az Örökkévaló közelségéhez vezető egyetlen utat; az állandó örömöt és boldogságot. Rabbi Náchmán magarázza: bár az örökkévaló jelenléte körbeveszi és kitölti az egész világot, csak olyan helyen lakozik, ahol öröm van: „öröm és vígság található az Ő helyén” (1Krónikák 16:27). Ugyanis az ember gondolatai jelzik, hogy valóban hol van, hol lakik, ezért az Örökkévaló közelségéhez az ember kénytelen Rá gondolni. A depresszió elzárja az elmét és az ember elveszti az irányítást és ezért nem lesz képes az Örökkévalóra gondolni. Abban a pillanatban, hogy boldog lesz, az ember felmagasztalódik az öröm szintjére, az öröm helyére, mely az Örökkévaló helye, és mindezt azzal érte el, hogy Rá gondolt.

Néhányan azt gondolják, hogy mikor Rabbi Náchmán az örömről beszél főművében (Likutej Moharan 11:24), akkor vallásos áhítatról beszél kizárólag. Mások szerint ez csak javaslat, de semmiképpen nem alapvető az Istenszolgálatban. Valójában az igazság az, hogy az ember saját zsidó identitásához való közelsége, teljes fizikai és spirituális lénye az általa megszerzett örömök mennyiségétől függ. Semmilyen szintet nem lehet elérni a szentségben és az Istenszolgálatban anélkül, hogy be ne teljesítenénk az öröm kötelezettségét.

Ezen kívül, minél boldogabb vagy, annál bölcsebbé is válsz. Minden egyes napnak megvan a csak arra a napra jellemző központi gondolata. Azzal, hogy öröm és boldogság állapotában vagy, képes leszel megérteni az adott nappal tárgyiasult vezérgondolatot.

 

  1. Kincsszerzés

Ne érezd magad szégyenben azért, mert örülsz vagy boldog vagy. Az Örökkévaló parancsa, hogy legyünk boldogok. Az Örökkévaló Tórájának és parancsolatainak beteljesítése nagymértékben függ a megszerzett örömtől és boldogságtól.

A szentéletű Árizál aki majd ötszáz évvel ezelőtt Izrael földjén élt, felfedte tanítványai előtt, hogy ő maga azért élhette meg a szentség olyan magas szintjét, amit elért, mert mindig minden isteni parancsolat teljesítése előtt az abban rejlő örömre és boldogságra koncentrált. Nagyobb örömöt élt át, mint az az ember, aki a föld összes kincsét magáénak tudhatja.

 

  1. Boldogságtól való félelem

Sajnálatos módon a legtöbb ember nem boldog. Sokan félnek attól, mit gondolnak róluk mások. Ezért szükséges számodra, hogy alkalmazd magadra nézve a Sulchán Áruch (A zsidó élet törvényei) bevezető sorait az örömmel kapcsolatban: „Ne légy zavarban a csúfolkodók előtt és bizonyosan ne veszekedjél velük” (Orach Chaim 1:1).

Minél több energiát fektetsz bele, hogy boldog legyél és örüljél, annál optimistábbá leszel és magabiztosabbá válsz. Elméd kitágul és mindennapod tele lesz új és csodálatos felismerésekkel és megértésekkel. Ezért használd ki ennek a lehetőségnek az előnyeit és légy boldog!

 

  1. Tanács a negatív hozzáállás ellen

Az egyik legfőbb oka az ember boldogtalanságának, hogy a múltban él és a jövőért aggódik. A kettő eredményeként az ember mindig szorongással teli.

Még ha valaki megmutatja neki, micsoda csodálatos dolog a boldogság és az öröm, és ennek hatására az ember el akarja kezdeni az örömteli Istenszolgálatot, azonban mikor látja, hogy nem tudja folyamatosan fenntartani az örömöt és a boldogságot, ezért inkább úgy dönt, el sem kezdi vagy feladja a próbálkozást.

Az ilyen negatív hozzáállású embereknek tanácsolta és tanácsolja Rabbi Náchmán, hogy mindig koncentráljon a mai napra. Teszi ezt „Hájom im bökolo tismáu” – „A mai nap, bár hallgatnátok (az Örökkévaló) szavára” koncepció elemzésénél Zsoltárok 95:7).

(Az elemzés a Likutej Miharan I,272 leckében található és magyarul is elérhető a goo.gl/4pGQsU vagy breszlev.sordpress.com oldalról letölthető.)

 

Miért aggódjunk a múlton és még abszurdabb módon a jövőn, ha valójában számomra csak a mai nap létezik?

Teremts örömöt magad számára. Táncolj, énekelj vagy cselekedj óránként egy olyan dolgot, amitől örömöd megnövekszik (és nem mégy a Sulchán Áruch-hal szemben). Folytasd ennek az örömnek a növelését addig, míg az egész napod teli nem lesz örömmel és boldogsággal. Ezen az úton keresztül képes leszel elérni életed célját és értelmét, fizikai és spirituális szinten egyaránt. Az öröm maga a személy létezése, ezért tegyél meg bármit, ami nálad működik, az egész napos öröm és boldogság érdemében. Emlékeztesd magad saját jó pontjaidra, jó tulajdonságaidra, melyekkel rendelkezel. És mindenek fölött, emlékezz és örülj annak, hogy zsidó vagy! Már önmagában ez a tény ok az örömre és boldogságra. Minél nagyobb mértékben éled meg és éled át a boldogságot, annál nagyobb spirituális szentséggel leszel tele és annál sikeresebbé válsz minden dolgodban. Ez azért van így, mert az emberi létezés esszenciája maga a boldogság, fizikai és lelki szinten egyaránt. A boldogság lényegi része ennek a világnak és az Olám HáBá-nak, az Eljövendő Világnak is.

Természetesen elképzelhető, hogy a mindennapi problémák és gyengeségek miatt depresszióba és keserűségbe süllyedsz. Saját helyzeted akár olyan szörnyű mértékű is lehet, hogy azt gondolnád, minden remény elveszett. Mégis, pont ennek ellenére, ne engedd, hogy a körülmények irányítsanak, hanem vedd kezedbe életed és hangulatod irányítását és folyamatosan küzdj az öröm élményéért, így az életed javulni és fejlődni fog.

Foglalkozz helyzeteddel anélkül, hogy máshoz hasonlítanád magad. Magunk összehasonlítása másokkal megzavarja tiszta gondolkodásunkat és depresszió felé sodor minket. Ehelyett koncentrálj az örökkévalóval való összekapcsolódásra. Légy közel Hozzá, mert az Örökkévaló közelségének tudatosítása folyamatos örömhöz vezet.