2019. 2. szám » Fazekas Lajos: Professzor dr. Scheiber

Fazekas Lajos: Professzor dr. Scheiber

2019. májusában az Uránia Moziban levetítették Nagy magyar zsidó kántorok című portréfilm-sorozatunk első négy elkészült darabját abból az alkalomból, hogy Nádorfi Lajos operatőr Balázs Béla-díjat kapott. A filmek jelentős szakmai- és közönségsikert arattak, alkotó közösségünk felkérést kapott, hogy készítsünk hasonló szellemben emlékfilmet prof. dr. Scheiber Sándorról. A megtisztelő felkérésnek szívesen teszünk eleget.

A film alapgondolata Scheiber Sándor világraszóló, szerteágazó tudományos és társadalom-szervező tevékenységéből kiemelné a Vészkorszak utáni, a magyar neológ zsidó közösségeket újjáépítő tevékenységét. A holokauszt után a megmaradt kevéske magyar túlélő többsége nem tért vissza szülőföldjére, hanem világgá ment Kanadába, Ausztráliába, Dél-Amerikába, Új-Zélandra illetve Izraelbe.

Akik mégis visszatértek szülőföldjükre, kifosztott lakást, fölégetett zsinagógát, sokszor bizalmatlan, ellenséges, ritkán befogadó környezetet találtak. Ezeket a zsidó közösségeket akarta újjászervezni Scheiber Sándor mint főrabbi. Végig utazta az ország nagyobb városait, de a kisebb településeit is, biztatást, reménységet vitt a megmaradottaknak. Mindenek előtt újjászervezte a rabbiképzést, kiemelkedő tudású professzori kart gyűjtött, hallgatókat toborzott, akik a legmagasabb színvonalú képzést kapták hivatástudatuk mellé. Általuk megerősítette a zsidó közösségeket.

A társadalmi torzulások azonban a zsidó közösségek életét is elbizonytalanították, és amikor 1956. októberében kitört a forradalom és megnyíltak a határok, akkor a magyar zsidók többsége rabbikkal, kántorokkal együtt újra csak elhagyta szülőföldjét.

Scheiber professzor azonban nem adta föl: még egyszer nekilátott. A rabbiszeminárium professzori karát világra szóló tudósokkal erősítette meg, felkereste a vidéki városok és települések közösségeit, alkalmas fiatal férfiakat toborzott különleges kedvezményekkel: bentlakásos kollégiumot, teljes ellátást, ösztöndíjakat, katonai szolgálat alóli mentességet és kivételesen magasrendű képzettséget kaphattak.

Az új rabbi-nemzedék tagjainak segítségével megint csak újjászervezte a magyar neológ zsidóság társadalmi és egyházi életét; mindennek áldásos hatása napjainkig őrzi Scheiber Sándor tevékenységét.

Hogy ezt az életművet a professzorhoz méltó színvonalon bemutathassuk, alkotóközösségünk – Fazekas Lajos, Nádorfi Lajos, Benedek István Gábor, Villányi András – kész a nagy vállalkozás végrehajtására.

Az előkészítő munkában jelentős szakmai segítséget, országos, talán országon túli szervezőmunkát vennénk igénybe.

Első lépésként, az előkészítés fedezetéül barátaink segítségét kérjük. Támogatásuk elnyerése érdekében nyújtjuk be pályázatunkat és várjuk pozitív válaszukat.

Az alkotó közösség nevében:

Fazekas Lajos filmrendező

#