2015. 3. szám » Lefkovics Kornél: Légy Boldog!

Lefkovics Kornél: Légy Boldog!

A Tóra tanításain alapuló gondolatok a tartalmas és boldog életről

A breszlevi Rebbe Náchmán és legfőbb tanítványa, Rabbi Noszon tanítása alapján

és Rabbi Eliezer Slomo Sik, Mohoros zcvk”i tanítása alapján

2. rész

 1. Legmagasabb szint

  A boldogság a legmagasabb szint, amit egy zsidó képes elérni. Pontosan azért, mert ilyen magas szinten áll, nehezebb elérni, mint bármilyen más spirituális szintet. Gyakran a zsidó ember szívét keserűség árasztja el, ami elszakítja őt a szentség legmagasabb szintjétől, az öröm parancsolatától. Csakis úgy tudsz örömhöz jutni, ha teljes tudatosságodat a cél felé irányítod. Cselekedj bármit, ami ennek a megszerzéséhez szükséges, még akkor is, ha első pillantásra butaságnak tűnik is.

  A cél boldognak lenni és az út ehhez a teljes elkötelezettség. Igazi utazásod akkor kezdődik, mikor elutasítod a téged kigúnyolókat.

 2. Emelkedj ki problémádból

  Az egész világ annyira hozzászokott már a szomorúsághoz és a keserűséghez, hogy látszólag megváltoztathatatlan részét képezi az embernek. Ezen alapgondolkodás mentén építik fel az emberek az életről alkotott képüket. Vannak, akik szerint egész nap szomorúan, lehorgasztott fejjel kéne járnunk bűneink miatt. Azonban ez a vélemény sem más, mint a rossz ösztön keserű gyümölcse. A rossz ösztön az emberiség (ős) ellensége mind fizikai, mind szellemi síkon. Keserűvé teszi az embert annak ellenére, hogy körülményei nem igénylik ezt a rossz érzést és a legtöbbször oka sincsen rá, hogy olyan alacsonyan érezze magát.

  Ekkor jön Rabbi Nichmán, az ukrajnai Breszlov / Breszlev városából, az igazi spirituális mester, aki a Messiás idejének eljövetele előtt, ebben a fenti hangulatban élő emberek zavarodott közösségében, egész életét arra szánta, hogy a fenti ösztönnel megküzdjön, teljes egészében eltüntesse azt, továbbá felfedje előttük a rossz ösztön eszközeinek és próbálkozásának hiábavalóságát. Célja elsősorban az volt, hogy mindenki számára teljesen világossá tegye, hogy a depresszió és minden társa maga a Gonosz Oldala. Számos módon megmutatta, hogy valójában egyetlen út létezik, amin keresztül a lehúzó és magával rántó sötétséget és káros szenvedélyeket magunk mögött hagyhatjuk. Ez pedig a boldogság és az öröm útja!

  Légy boldog és Örülj az Örökkévalónak, így kiemelkedsz nehéz helyzetedből és a sötétségből. Ezen az úton megszünteted rossz ösztönödet, ami még most benned lángol. Ez így történik, ugyanis az öröm maga a boldogság és spirituális tisztaság forrása.

 3. Depresszióhoz vonzódnak a problémák

  Problémák és bajok a depressziós és keserűséggel teli emberhez vonzódnak. Ez a fajta hozzáállás a dolgokhoz további károkat okoz az ember szellemében és elméjét megtölti félelemmel és paranoiával.

  Azonban, ha úgy döntesz, hogy feltöltöd magad örömmel – megtéve bármit, ami hozzásegít ehhez, például örömtáncra emeled fel lábadat – akkor az összes szigorú végzés eltöröltetik felőled. Ezután tudatod nem fog többé nyomást gyakorolni rád. Elméd lenyugszik, szíved feltöltődik erővel és tudni fogod, nem kell félni senkitől és semmitől sem, csak is az Örökkévalótól. Ekkor teljes bizonyossággal az élet alapján fogsz állni fizikai és szellemi síkon egyaránt. Ennek az alapja pedig az, hogy nem kell félni semmilyen teremtménytől és nem kell aggódni semmilyen eseménytől.

  Rabbi Náchmán azt mondja: „Az erő a szívünkben lakozik” (LMI,249). Mikor szíved erős, akkor embertől és eseménytől nem félsz. Döbbenetes dolgokat cselekszel, és nagy győzelmeket érsz el, ha szíved erős és szilárd. Ne legyen benned félelem egyáltalán, hanem helyette hősiesen nézz szembe az élet kihívásaival.

 4. Szokj hozzá az örömhöz és a boldogsághoz

  Ha valaki keserűséget és depressziót érez, tudnia kell, hogy még mindig távol van az Örökkévalótól. Az Örökkévaló maga az öröm igaz lényege és depresszió nem létezik jelenléte előtt. Ezért a legjobb, ha szenvedésedet és bánatodat átfordítod örömmé. Ekkor valójában felemelkedsz és közelebb kerülsz az Örökkévalóhoz. Minél jobban örülsz, annál közelebb kerülsz Hozzá, ugyanis a spirituális fejlődés mércéje kapcsolatban áll a megszerzett örömmel és boldogsággal.

  Miután hozzászoktattad magad az állandó örömhöz, ezután könnyű lesz számodra beteljesíteni az Örökkévaló összes parancsolatát. Ez azért van így, mert az Örökkévaló parancsolatainak sarokköve az öröm parancsolata: „Örülj Istenednek”. Ahogy Rabbi Náchmán mondja: „Mikor az ember örömmel teljesít egy parancsolatot, akkor ez egy jel, hogy szíve az Örökkévalóval van” (Sefer Hamidot: Simcha 1).

 5. Menny kapui

  Valójában az öröm olyan nagymértékben képes kitágítani az ember tudatosságát, hogy megnyílhatnak előtte az Ég összes kapui és minden világ felfedődhet előtte, ahogy a 4. pontban a szentéletű Árizállal kapcsolatban olvastuk.

 6. Tanácsok zsoltárokból

  „Örüljetek az Örökkévalónak és legyetek boldogok, ti igazak és énekeljetek mind, ti egyenes szívűek” (Zsoltárok 32:11). Mi a teljes öröm? Mit hívunk igazán teljes örömnek? Az igaz öröm az Örökkévaló tudat általi felismerése. Az egész világ Dicsőségével tele. Jelenléte kitölt minden teret, minden világot és körbevesz mindent. Nem létezik Rajta kívül semmi sem.

  Még a legalacsonyabb és legtávolabbi helyen is megtalálhatod Őt. Ez rabbink, Rabbi Náchmán alapvető tanítása, aki felfedte előttünk az Örökkévaló Jelenlétét és megvilágítja számunkra az Örökkévaló létezésének természetét. Ezzel a tudással dicsérhetjük és áldhatjuk az Örökkévalót, hálával és örömmel énekelhetünk dicső nevéhez. Szerencsés az ember, ki ilyen örömöt lát életében!

 7. Kapuk nyitása egymás után

  Örömöd képes az Egekben kapukat kinyitni egymás után és ily módon még közelebb vinni téged Teremtődhöz. Minél jobban örülsz, annál jobban érdemled ki, hogy még több kapu nyíljon meg az Egekben előtted és a rajtuk keresztül áramló édes és kellemes isteni Fény világítson rád. Ez a Fény világítja be az összes világokat, ahogy Ezékiel próféta hirdette: „(Az Örökkévaló) Fényétől ragyog a világ” (Ezékiel 43:2).

  Senki sem képes átélni ezt a kellemetlenséget oly édesen, mint az, aki az Örökkévalóhoz ragaszkodik. Ez a kellemes öröm egyszerre igaz, örök és határok nélküli. Szerencsés épp ezért az ember, ki állandóan örül és boldog, mert kapuk nyílnak meg előtte és Teremtőjéhez kötődik.

 8. A szentség forrása a boldogság

  A szentség forrása a boldogság, a spirituális tisztátalanság forrása a depresszió. Ezért tegyél meg minden lehetséges dolgot teljes örömöd eléréséhez. Ezen az úton eléred a szentség áramlását magadban és eltünteted a spirituális tisztátalanság erőit.

  Ne fordulj el az örömtől még egy pillanatra se, mert ha megteszed, akkor megint a depresszió fogja átvenni az irányítást magad felett. Ekkor már nagyon nehéz menekülni csapdájából. Ekkor cselekedj úgy, mintha örülnél, így tetteden keresztül kiérdemled az igaz örömöt is.

 9. Az öröm fő akadálya a büszkeség

  „Alázatosak, halljátok és örüljetek” (34. zsoltár). Csak az alázatos és szerény ember képes igazán örülni. A gőg, büszkeség elválasztanak az örömtől és ezáltal akadályozzák az Örökkévaló Jelenléte, Dicsfénye, Schinája hozzád kapcsolódását. Áldott emlékű bölcseink így tanítanak a büszkeségről: „Ő és Én (Schiná) nem lakozhatunk a világban együtt” (Talmud, Szotá Sa).

  De ha alázatos vagy és bevallod, hogy nem tudsz semmit sem, nincsen tudásod semmiről sem és lekicsinyíted magad teremtőd előtt, csak is ekkor érdemelheted ki az állandó örömöt.

  Jesája próféta mondja: „Ne félj, Jákob férge, Izraelnek csekély népe; én leszek a segítséged, mondja az Örökkévaló” (Jesája 41:14). Ha semmissé teszed és saját szemedben olyan alacsonynak tekinted magad, mint egy féreg, csak is ezután hallhatod meg az Örökkévaló Jelenlétének hangját, ami nem más, mint Izrael öröme.

  Minél jobban alárendeled saját akaratodat és minél kevésbé keresed a mások feletti irányítást, az öröm annál nagyobb fénye fog rád ragyogni.

 10. Nagy Bölcsesség elfogadása

Boldogságon keresztül vagy képes Nagy Bölcsességet befogadni, ugyanis az öröm kitágítja elmédet, felemeli tudatosságodat, megerősíti szívedet és finomítja érzékszerveidet.

Mindennek az alapja az Örökkévaló örömteli szolgálata. Öröm és boldogság nélkül az ember nem képes szentséget és tudást befogadni, de még fényt és igaz életet se. Öröm és boldogság nélkül az ember elveszti a lehetőségét, hogy meglássa az élet színeit.